Forside

Pressemeddelelse.

 

Ny landsdækkende elevorganisation, DANSKE GYMNASIEELEVER, er etableret.

 

Når en ny elevorganisation etableres, er det vigtigt præcist at definere og positionere den, så der ikke er usikkerhed om, hvilke uddannelser og institutionstyper den repræsenterer. På det institutionelle plan er der en del forvirring om begreber og definitioner af de forskellige skoleformer, bl.a. pga. fusioner og campusdannelser. De forskellige leder-, rektor- og institutionsforeninger bruger også andre begreber og betegnelser end deres "tilhørende" elevorganisationer. Derfor vil vi i DANSKE GYMNASIEELEVER alene definere og positionere os i forhold til de andre elevorganisationer.

Som det fremgår af deres hjemmesider/vedtægter definerer de sig klart på følgende måde: elevorganisationen DGS definerer deres medlemmer som elever, der er indskrevet på STX, HF eller IB, og definerer de institutioner de går på (de almene gymnasier) som Gymnasieskoler. Elevorganisationen EEO arbejder for elever der går på Tekniske Skoler/HTX. Den tredje elevorganisation, LH, definerer deres medlemmer som handelselever og deres institutioner som Handelsskoler. Vi har stillet os selv følgende spørgsmål: Hvem tager sig specifikt af os der er HHX-studerende? Vi ser ikke os selv som "handelselever"! Vi ser os selv som gymnasieelever, der går i gymnasiet! Senest kom det også klart frem på Folkemødet i juni, at LH, der burde være for os HHX-elever, direkte modarbejder vores interesser som HHX-studerende i forhold til taxameterfordelingen. Så der er i den grad brug for en elevorganisation, der specifikt arbejder for HHX! Det vil vi gøre i DANSKE GYMNASIEELEVER.

 

I DANSKE GYMNASIEELEVER definerer og positionerer vi os på følgende måde: vores målgruppe er HHX-elever og de institutioner vi går på, betegner vi Gymnasier.

 

Vi er helt bevidste om, at "gymnasier" er en bred betegnelse til at definere vores HHX-institutioner. Men når selveste Rektorforeningen bruger det brede begreb "Danske Gymnasier" om deres forening, velvidende at de kun repræsenterer STX/HF/IB, så har vi ingen problemer. Især ikke når elevorganisationerne er så præcise i deres definitioner.

 

Der er således en klar defineret opdeling af de nu fire elevorganisationer: DGS arbejder for elever i Gymnasieskoler, EEO arbejder for elever i Tekniske Skoler/HTX, LH arbejder for elever på Handelsskoler og DANSKE GYMNASIEELEVER arbejder for elever i Gymnasiet.

 

I løbet af efteråret 2015 vil der blive gennemført demokratiske valg blandt eleverne på Gymnasierne, så den nydannede elevorganisation DANSKE GYMNASIEELEVER formelt kan få valgt formand, næstformand og forretningsudvalg. Processen kan løbende følges på vores hjemmeside danskegymnasieelever.dk eller på Facebooksiden Danskegymnasieelever.

 

På initiativgruppens vegne

Mathias Hedelund

HHX-student 2015 fra Handelsgymnasiet Vestfyn

Elevrådsformand/bestyrelsesmedlem 2014/15

 

Danske Gymnasieelever

Copyright © All Rights Reserved

 

CVR: 36740876